Bogføring og momsopgørelser

En overskuelig og akkurat bogføring er nødvendig for at opfylde de krav, der stilles til enhver virksomhedsindehaver eller selskab - uanset størrelsen på virksomheden - for at kunne opgøre moms og udarbejde regnskaber.

Hvis du selv har bogført dine bilag, kan vi tilbyde at afslutte arbejdet med endeligt momsregnskab og opstilling af regnskabet inklusiv eventuel revision.

Vi kan også tilbyde at udføre bogføringsarbejdet fra grunden.

Alle bilag og kontoudtog fra banken afleveres hos os, og vi sætter alt op på en overskuelig måde.

Som en naturlig del af bogføringsarbejdet udarbejder vi også gerne dit momsregnskab, herunder kvartalsbalancer og sørger for den lovpligtige indberetning til Skat.

Hvis arbejdet overlades til os, sikrer vi, at alle tidsfrister for indberetning m.v. bliver overholdt.

Det er i øvrigt vores erfaring, at langt de fleste mindre virksomheder med fordel kan koncentreres sig om de indtægtsgivende aktiviteter og overlade bogføring mv. til os.

En perfekt bogføring betyder i sagens natur også et billigere årsregnskab.

 

Ring gerne for mere info på
56 63 37 37