Budgettering

Udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudget er et ofte overset styringsværktøj i den mindre virksomhed.

Ofte bliver vi som revisorer kun bedt om assistance til udarbejdelse af budgetter, såfremt virksomhedens bankforbindelse vil se et budget i forbindelse med finansiering af virksomhedens aktiviteter.

Det er imidlertid et faktum, at selve arbejdet med udarbejdelse af budgetter giver ejeren en bedre forståelse af virksomhedens indre sammenhænge, herunder samspillet i budgettet mellem drift og likviditet.

Såfremt et budget løbende bruges aktivt og løbende tilpasses virkeligheden, vil det styrke virksomhedens likvide beredskab, ligesom budgettet på sigt vil optimere virksomhedens indtjening.

I praksis vil det ofte være således, at virksomheden forsyner revisor med forudsætningerne for drifts- og likviditetsbudgettet, mens revisor hjælper med selve opstillingen af budgetterne.

 

Ring gerne for mere info på
56 63 37 37