Erklæringer

Som offentligt godkendt revisionsvirksomhed kan vi afgive erklæringer i mange sammenhænge.

Som eksempler kan nævnes erklæring til brug for vognmandstilladelser eller erklæringer i forbindelse med offentlige tilskud m.v.

 

Ring gerne for mere info på
56 63 37 37