Revision

Vi varetager den egentlige revision af selskabers regnskaber/årsrapporter, idet vi som registreret revisionsvirksomhed er berettiget til dette.

Som registreret revisionsvirksomhed er vi offentligt godkendt og underlagt Revisortilsynets kvalitetskontrol.

Vores interne kontrol af firmaets sagsbehandling er lagt i hænderne på en professionel kvalitetskontrollant for at optimere det daglige arbejde.

Såfremt revisionen i øvrigt synes unødvendig for ejerkredsen og samarbejdspartnere mv., er der i dag gode muligheder for en afmelding af revisionen.

Dette vil ofte betyde, at regningen til revisor reduceres, da revision typisk betyder et ekstra tidsforbrug for revisor.

Vi hjælper naturligvis gerne med denne vurdering, så du har det optimale beslutningsgrundlag vedrørende eventuel frasigelse af revisionen.

 

Ring gerne for mere info på
56 63 37 37